Değerli Hayırsever,
  2013 tarihinde kurulan Bolu İlahiyat Vakfı (BOLİV) bugüne kadar siz hayırseverlerin burslarıyla yüzlerce öğrencimizin okumasına katkı sağlamıştır.
  Malumunuz Vakıf mülkiyeti Allah’a ait, hizmeti insanlara ve canlılara tahsis edilmiş hayır müesseseleridir. Vakıf medeniyetimizin emanetçileri olarak bizler de sizlerin her ay aşağıda belirttiğimiz Albaraka Türk İBAN numarasına yatıracağınız sadaka-i cariye anlamındaki burslarınızın geleceğimizin teminatı olan nesillerimize ulaştırılmasına vesile olmak isteriz.
  Düşünülen burs miktarı öğrencinin durumuna göre en az 1000.00 (Bin) Türk Lirası’dır.
  Albaraka Türk Bolu Şubesi
  IBAN NO: TR 86 0020 3000 0219 7349 0000 01 (Bolu İlahiyat Vakfı)

  Burs Bağış Formu