Bolu İlahiyat Vakfı 2013 yılında kuruldu.

2013 yılından günümüze, İlahiyat öğretiminin özel amaçlarına uygun olarak yüksek karakterli, sağlam düşünceli, nitelikli, din-ilim-sanat alanlarında araştırmacı öğrenci ve elemanların yetiştirilmesinde; İslami İlimlerin gerçek anlamda ve bütün yönleriyle öğrenilmesi ve öğretilmesinde; toplumun din konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’ne bu ve benzeri temel fonksiyonların yerine getirmede yardımcı ve destek olmaktır.

O tarihten bugüne Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin; burs, ev kiralama ve tefriş, kuru gıda yardımı, yemek, kitap vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu maksatla zekât ve bağışlarınızı vakfımızın özel hesabına yatırabilirsiniz:

Burs-Zekat Hesabı:

Albaraka Türk Bolu Şubesi

IBAN NO: TR 86 0020 3000 0219 7349 0000 01 (Bolu İlahiyat Vakfı)