Bolu İlahiyat Vakfı kuruluşundan günümüze bu amaç doğrultusunda;

a) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin ders kitabı, yardımcı kitap, kütüphane ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü kitap alma, basma-bastırma, çoğaltma işini üstlenir; yurt içinde veya yurt dışında basılan dini, felsefi, kültürel alanlardaki yayınları temin eder.

b) Matbaa, yayınevi, kütüphane, dijital yayın, eğitim salonu ve siteleri açar; kurslar düzenler ve bu tür faaliyetlere yardımcı olur.

c) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yapacağı bilimsel araştırma ve projelere katkı sağlar, basılmaya değer görülenleri bizzat bastırır veya yayınlanmasına yardımcı olur.

d) Bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapar ve yaptırır, yapmayı teşvik eder, bu yönde yayın yapar, yapılanları destekler ve bu konularda yarışma, seminer, sohbet, konferans, açık oturum düzenler. Bu faaliyetlerinde resmi ve özel kuruluşlarla yardımlaşabilir.

e) Yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü bilimsel araştırma ve çalışma yapmak veya bilgi, görgü ve tecrübe arttırmak amacıyla yapılacak gezilere katılmak isteyen Fakülte mensuplarına ikramiye, yolluk vb. teşvik edici yardımlarda bulunur.

f) Öğrencilerin, yurt, yemek, burs gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına, araştırmacı ve öğrencilerin yurtiçi ve yurt dışı kurs, seminer, konferans, gezi ve kamp yapmalarına destek olur.

g) BAİBU İlahiyat Fakültesi’nin eğitim-öğretim binası, yurt, kütüphane, cami, lojman ve ünitesi gibi sosyal tesis ve ihtiyaçlarına, bina yaparak, mevcut binaların onarım ve tadilatnı karşılayarak veya kiralayarak yardımcı olur.

h) BAİBU İlahiyat Fakültesi öğretim elemanı ve öğrencilerinin her türlü maddi ya da ihtiyaçlarının giderilmesine çalışır; karşılıksız burs, borçlandırarak burs ya da ödünç para verir; memur, hizmetli ve diğer personeli için de uygun görülecek yardımları yapar, gerektiğinde Fakülte için personel istihdam edebilir.

i) BAİBU İlahiyat Fakültesi’nin eğitim-öğretim irşad ve servis ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü araç gereç ve servis araçlarının alımına, bu araçların her türden ihtiyaçlarının karşılanmasına, hazırlanacak özel yönetmeliğe göre destek sağlar.

Bolu İlahiyat Vakfı

O tarihten bugüne Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin; burs, ev kiralama ve tefriş, kuru gıda yardımı, yemek, kitap vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca vakfımız, ilahiyat alanında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasını teşvik etmekte ve bu yönde yapılan yayınları destekleyip seminer, konferans, panel, sempozyum düzenlemektedir. İlahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik kurslar, seminerler, konferans, sempozyum, sergi gibi etkinliklere destek vererek Bolu’nun ilim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlamaktadır.